Alle aktiviter

Aktivitetskalender for Frogner Høyre. Her finner du alle møter, kurs, aksjoner og andre aktiviter
DatoKlokkenHvaBeskrivelseHvorArrangørFor hvem
9. februar18:00Møte for nye medlemmerInnledning om arbeid og omstilling ved arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.Justisen, MJustisen Møllergata 15Møllergata 15. Oslo Høyre Alle nye medlemmer - og alle gamle!
16. februar19:00MedlemsfestBli kjent med våre stortingskandidater og andre Høyre medlemmerOslo HøyreAlle medlemmer i Høyre. Påmelding oslo@hoyre.no
28. februar18:00Møte i MIBU - Frogners miljø- og byutviklingskomiteMIBU behandler Bygge- og plansaker som legges frem for BU 1 etg. Bydelsadministrasjonen. Sommerogaten 20Miljø og byutviklingskomiteen.MIBU -medlemmer Møtet er åpent for alle. Anledning til å presentere saker og synspunkter
28. februar18:00Møte i HUSK - Frogners helse og sosialkomiteHUSK behandler sosialsaker og budsjettoppfølging som legges frem for BU 1 etg. Bydelsadministrasjonen. Sommerogaten 20Helse og sosialkomiteenHUSK -medlemmer Møtet er åpent for alle. Anledning til å presentere saker og synspunkter
23. mars18:00Åpent medlemsmøteEmilios vinbarFrogner HøyreAlle interesserte. Åpent møte
7. mars18:00Møte i Frogner BydelsutvalgBU behandler og fatter vedtak.BU-salen 1 etg. Bydelsadministrasjonen. Sommerogaten 20BUBU-medlemmer Møtet er åpent for alle. Anledning til å presentere saker og synspunkter

Mer om hva som skjer og har skjedd i Frogner Høyre

Høyre vil ha en ny vurdering av sykkelveien på Bygdøy

I 2003 startet arbeidet med en reguleringsplan for sykkelvei med fortau fra Bygdøylokket til hovedinngangen på Folkemuseet.  I 2008 er Plan- og bygningsetaten forslagsstiller for reguleringsplanen hvor veien er redusert i bredden for å tilfredsstille Riksantikvarens krav når det gjelder inngrep i kulturlandskapet.  Reguleringsplanen ble vedtatt av Oslo bystyre i 2010. På grunn av innsigelser til planen ble den sendt til Miljøverndepartementet, hvor den ble stadfestet samtidig som fredningsforskriften for Bygdøy i 2012.  Bymiljøetaten startet arbeid med byggeplan i januar 2014.  Forslaget vil innebære at mange trær må felles og at det gjøres andre betydelige terrenginngrep.

Aktivt programmøte i Oslo Høyres representatskap.

Vi går inn i et valgår – og da er programmet kanskje det viktigste å arbeide med. For det er jo der vi fortelle velgerne hvorfor de skal stemme på Høyre.

Programprosessen i Høyre er meget demokratisk. Først inviteres alle medlemmer til å komme med innspill. På grunnlag av disse setter programkomiteen opp et 1ste forslag. Det sendes så rundt til alle som får mulighet til å komme med innspill, strykninger, tillegg etc.

Turbulent møte om sykkel i sentrum

Sykkelveiprosjektet hadde innkalt til et åpent møte om sykkelveiene i Oslo sentrum. I parentes bemerket antydet Samferdsels og Miljøkomiteens leder Eirik Lae Solberg i komiteens siste møte at det kanskje var litt vel ambisiøst å behandle alt på ett møte. Det var det!

Høyre med rent flertall i bydelsutvalget

Jens Jørgen Lie er valgt til ny BU-leder og Frogner Høyre fikk hele åtte faste representanter i bydelsutvalget.  Her er Frogner Høyres nye BU-mannskap i de neste fire årene.

Er du klar for innspurten?

Den siste innspurten er i gang. Torsdag 10. september er det klart for 100-timerskampanje. Bli med på festen, bli med på innspurten og se hva som har skjedd i valgkampen så langt.

Ønsker svenskene til stemmeurnene

En viktig målgruppe i årets kommunevalg i Oslo er svenskene. Rundt 13500 svensker er folke-registrert i Oslo, og har stemmerett. De bidrar til fellesskapet gjennom arbeid og skattebetaling, men ikke alle er klar over stemmeretten. Det ønsket Frogner Høyre å gjøre med, og inviterte til svenskefest.

Skolestart til kunnskapsbygging

Denne uken starter Oslo-skolene opp igjen etter en lang sommerferie. For elevene venter en skolehverdag hvor faglig kvalitet er i høysetet. Dette har bidratt til å gjøre Oslo-skolene blant landets beste.

Valgkampen 2015

Alt praktisk om valgkampen i Frogner Høyre 2015 og påmelding til aktiviteter.

Forhåndsstemme i Oslo 2015

Skal du forhåndsstemme – her finner du informasjon om hvor, når og hvordan du kan avgi forhåndstemme i Oslo ved valget i 2015.

Forsommerkampanjen

Det er klart for den viktige forsommerkampanjen. Frogner bydel er en svært viktig for Høyre og vi i Frogner har en viktig jobb å gjøre. Snart, veldig snart starter valget i Oslo.

Valgkampskolering

28. mai 1730-2000 på Høyres Hus kan du bli skolert i Oslo Høyres viktigste valgkampsaker av Stian Berger Røsland, Øystein Eriksen Søreide og Kristin Vinje. Skolerte valgkampmedarbeidere er nøkkelen til suksess i det viktige og spennende valget som kommer.

Del på:Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+