Alle nyheter etter dato

Hva vil Høyre og Arbeiderpartiet gjøre for Oslo

Frogner Høyre inviterte 2 av toppkandidatene til Oslobenken for å spørre hva de ville gjøre for Oslo. 2 sterke kandidater Marianne Marthinsen fra Arbeiderpartiet og Stefan Heggelund fra Høyre lot seg ikke be 2 ganger. Vi hadde valgt urfrognerske Josefine Vertshus som stedet. Krovert Bobben Carling stilte villig sin Annen Etage til disposisjon for dette edle formål.

Hvem er best for Oslo – Høyre eller Arbeiderpartiet

Frogner Høyre arrangerer en duell mellom 2 av toppkandidatene på Oslo-listene for Arbeiderpartiet og Høyre
Det skjer på Josefine Vertshus mandag 24. april klokken 18:00
For Arbeiderpartiet stiller Marianne Marthinsen og for Høyre stiller Stefan Heggelund.

Valgår – litt for enhver smak

Vi går inn i et valgår. Og det er et viktig valg – vi skal bevise at Regjeringen Solberg fortjener å sitte ved roret

Her er en liten forsmak på noen muligheter i Oslo:

9. februar 2017 kl. 18.00, Justisen, Møllergata 15:
Møte for nye medlemmer. Innledning om arbeid og omstilling ved arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Høyre vil ha en ny vurdering av sykkelveien på Bygdøy

I 2003 startet arbeidet med en reguleringsplan for sykkelvei med fortau fra Bygdøylokket til hovedinngangen på Folkemuseet.  I 2008 er Plan- og bygningsetaten forslagsstiller for reguleringsplanen hvor veien er redusert i bredden for å tilfredsstille Riksantikvarens krav når det gjelder inngrep i kulturlandskapet.  Reguleringsplanen ble vedtatt av Oslo bystyre i 2010. På grunn av innsigelser til planen ble den sendt til Miljøverndepartementet, hvor den ble stadfestet samtidig som fredningsforskriften for Bygdøy i 2012.  Bymiljøetaten startet arbeid med byggeplan i januar 2014.  Forslaget vil innebære at mange trær må felles og at det gjøres andre betydelige terrenginngrep.

At det sittende byrådet ikke ønsker private som drivere av sykehjem er en velkjent sak. De har jo signalisert at de private ikke vil få fornyet kontraktene når de går ut. Men dette er tydeligvis ikke nok. De vil nå ha fjernet alle drift-selskapenes logoer. Dessuten får de ikke lov til å fortelle på sosiale medier …

Aktivt programmøte i Oslo Høyres representatskap.

Vi går inn i et valgår – og da er programmet kanskje det viktigste å arbeide med. For det er jo der vi fortelle velgerne hvorfor de skal stemme på Høyre.

Programprosessen i Høyre er meget demokratisk. Først inviteres alle medlemmer til å komme med innspill. På grunnlag av disse setter programkomiteen opp et 1ste forslag. Det sendes så rundt til alle som får mulighet til å komme med innspill, strykninger, tillegg etc.

Folkemøte om Høyres program 2017 – 2021

Oslo Høyre inviterer  til folkemøte i dag 18 oktober i Høyres hus. Her får du anledning til å diskutere forslaget til Høyres Stortings program 2017 – 2021. Programkomiteens sekretær – Oslo Høyres mangeårige generalsekretær – Geir Staib innleder. Møtet begynner klokken 18:00 – presis som vanlig! Del på:

Turbulent møte om sykkel i sentrum

Sykkelveiprosjektet hadde innkalt til et åpent møte om sykkelveiene i Oslo sentrum. I parentes bemerket antydet Samferdsels og Miljøkomiteens leder Eirik Lae Solberg i komiteens siste møte at det kanskje var litt vel ambisiøst å behandle alt på ett møte. Det var det!

Hva skjer med sykkelveiene

De fleste er enige om at syklene må få bedre betingelser i Oslo. Men mange mener at det det nå går vel fort i svingene. Det planlegges sykkelveier over hele byen. Men det betyr at mange parkeringsplasser forsvinner. Og det er mange som er avhengige av bil for å få hverdagen til å gå rundt.

Bymiljøetaten informerer om sykkelveien på Bygdøy

Tekst: Hans Magnus Borge Bilde: Hjellnes Consult as Sykkelveien på Bygdøy har skapt mye diskusjon i det siste. Derfor kommer Bymiljøetaten til Bygdøy Skole mandag 12. september for å orientere om saken og hvorfor de har tatt de valgene de har tatt. Det er satt av god tid til spørsmål – og sikkert også kommentarer. …

Frogner Bydelsutvalg vil beskytte Majorstuens boliggater mot gjennomgangstrafikk.

I forbindelse med utbyggingen av Majorstuen vil RUTER i praksis stenge Majorstukrysset for gjennomgangstrafikk med privatbiler. Det betyr at trafikken til og fra Sørkedalsveien og Slemdalsveien kommer til å gå i boliggatene.

Dessuten vil butikkene i Bogstadveien miste en del av sitt kundegrunnlag Det synes Høyres Jens J. Lie er en dårlig idé. Derfor la han forslaget nedenfor frem for Bydelsutvalget.

Bydelsutvalget vedtok forslaget til uttalelse mens Ap, MDG og Venstre gikk imot.

Høyre ønsker ikke trikk i Bygdøy Allé

Høyre gikk i tirsdagens BU-møte hardt ut mot Bymiljøetatens konseptvalgutreding (KVU) for Bygdøy alle. KVUen anbefaler å fjerne to trikkelinjer gjennom Frogner og erstatte disse med en trikkelinje i Bygdøy allé. Dette er ikke bare en svært dyr, men også en svært dårlig idé.

Frogner Høyre er i markedet

Foto: Simen Jørgensen Tekst: Simen Jørgensen/Hans Magnus Borge Der det er marked er Frogner Høyre tilstede. Slik som på markedsdagen i Bogstadveien. Programarbeidet er i gang – og da er det viktig å høre hva folk flest er opptatt av – slik at vårt program for 2017-2021 tar opp de sakene som betyr noe. Det …

Frogner – en bydel med muligheter og utfordringer

BU-leder jens Lie var klar på at vi ikke skal ha trikk i Bygdøy Allé. Det var ett av hans klare budskap under Skarpsno og Gimle Vels årsmøte på Schafteløkken. Han kom for å trekke noen linjer 20 år fremover. «Bydel Frogner om 20 år» var tittelen på hans presentasjon.

Bydelsutvalget ønsker lavere fart på Bygdøy

Trafikken på Bygdøy gir grunn til bekymring. Og da med tanke på barna. Det er spesielt bussene som bekymrer. Ikke bare RUTER-bussene – men også alle turistbussene. Når 2 busser møtes må ofte den ene kjøre på fortauet. Og da er det fort å overse et lite barn. For det kjøres ofte fort, man har en rute å holde eller man vil ikke bli akterutseilt av cruiseskipet.

Det nye bydelsutvalget er i full gang

Jens J. Lie har overtatt lederklubben i bydelsutvalget etter mangeårige leder Bjarne Ødegaard. Høyre sitter fortsatt i førersetet i BU som nå også har fått to representanter fra MDG. Arbeiderpartiet har fått Lene Løken som ny leder og SV er ute. Så mye er nytt i Frogner etter høstens valg,

Er du klar for innspurten?

Den siste innspurten er i gang. Torsdag 10. september er det klart for 100-timerskampanje. Bli med på festen, bli med på innspurten og se hva som har skjedd i valgkampen så langt.

Ønsker svenskene til stemmeurnene

En viktig målgruppe i årets kommunevalg i Oslo er svenskene. Rundt 13500 svensker er folke-registrert i Oslo, og har stemmerett. De bidrar til fellesskapet gjennom arbeid og skattebetaling, men ikke alle er klar over stemmeretten. Det ønsket Frogner Høyre å gjøre med, og inviterte til svenskefest.

JA-bydelen Frogner

Jens Jørgen Lie:
Å være en JA-bydel er å møte alle med respekt, et åpent sinn og med kompetanse. Et av våre mål for den neste fireårsperioden er at alle som henvender seg til bydelen, uansett om det er personer med utfordringer i livet, næringslivet, organisasjoner og frivillighet, så skal alle ha opplevelsen av å bli tatt seriøst, blitt hørt og at de ble møtt av en serviceinnstilt person med kompetanse.

Aktivitetssoner i Marka er bra for alle

En aktivitetssone vil være en tilrettelegging slik at funksjonshemmede i rullestol eller synshemmede samt foreldre med barnevogner lettere kan bruke Marka og den fantastiske naturen vi har rundt Oslo.

 

Del på:Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+